Treść przysięgi DOJO po polsku

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.
 

Treść przysięgi DOJO po angielsku

1. We will train our hearts and bodies, form a firm unshaking spirit.
2. We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time our senses may be alert.
3. With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.
4. We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.
5. We will follow our religious principles, and never forget the true virtue of humility.
6. We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.
7. All our lives, through the discipline of Karate, we will seek to fulfil the true meaning of the Kyokushin Way.

Treść przysięgi DOJO po japońsku

  1. Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto
  2. Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto
  3. Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu gōken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto
  4. Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chōjō o keishi sobō no furumai o tsutsushimu koto
  5. Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o tōtobi, kenjō no bitoku o wasurezaru koto
  6. Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kōjō sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto
  7. Hitotsu, wareware wa, shōgai no shūgyō o karate no michi ni tsūji, Kyokushin no michi o mattō suru koto

道場訓

一、吾々は心身を錬磨し確固不抜の心技を極めること

一、吾々は武の神髄を極め機に発し感に敏なること

一、吾々は質実剛健を以て克己の精神を涵養すること

一、吾々は礼節を重んじ長上を敬し粗暴の振舞いを慎むこと

一、吾々は神仏を尊び謙譲の美徳を忘れざること

一、吾々は智性と体力とを向上させ事に臨んで過たざること

一、吾々は生涯の修行を空手の道に通じ極真の道を全うすること